7 ธันวาคม 2555

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครเพื่อทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 29 (1/2556)


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 29 (1/2556) ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2555 - วันที่ 16 มกราคม 2556 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

โดยผู้ที่ประสงค์จะทดสอบต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือประกาศนียบัตรทางการบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองเทียบเท่า ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ (บภ.01) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น จากนั้นให้ชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบผ่านธนาคาร ในระบบ Teller Payment ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ โดยกรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ทางเว็บไซต์กรมสรรพากร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าวเปิดสอบราชการ ข่าวงานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ ราชการงานเปิดสอบจากพันธมิตร

ข่าวรับสมัครพนักงานราชการ รับสมัครลูกจ้างราชการ รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ข่าวด้านการศึกษา ข่าวสอบครู ข่าวการปรับขึ้นเงินเดือน