: ส่วนราชการต้องการฝากข่าวเปิดสอบ [คลิกที่นี่]

: งานราชการที่กำลังรับสมัครสอบทั้งหมด [คลิกอ่านละเอียด]

24 เมษายน 2556

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี พ.ศ. 2558 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 มีนาคม 2558

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 (ภาค ก. ปี 2558)
-->ก.พ.ภาคปกติ(สอบประจำปี)

รายละเอียดกิจกรรมการสอบแข่งขันฯ ภาค ก. ของ ก.พ.


-->ก.พ.ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2558

1. รายละเอียดกิจกรรมการสอบแข่งขันฯ ภาค ก. ของ ก.พ.

 • สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
 • รายละเอียดกำหนดรับสมัครสอบของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2558
  • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10 - 28 พฤศจิกายน 2557
  • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 3 เมษายน 2558
 • ชำระเงินค่าสมัครสอบ 
  • รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 28 พฤศจิกายน 2557
  • รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 3 เมษายน 2558
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 
  • รอบที่ 1 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 
  • รอบที่ 2 วันที่ 10 เมษายน 2558
 • สอบข้อเขียน ทุกศูนย์สอบ 
  • รอบที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม 2557
  • รอบที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2558
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภายใน 60 วันนับจากวันสอบข้อเขียน

2. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

 • คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 (ก.พ.พิเศษ) 
 • คลิกที่นี่ เพื่ออ่านคู่มือการสมัครสอบ ก.พ. 

3. การสมัครสอบแข่งขัน

 • คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัครสอบ รับสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. เปิดระบบให้สมัครตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 
 • คลิกที่นี่เพื่อค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน 
 • คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 

4. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก.

 • คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2558 


------------------------------------------------

7 ความคิดเห็น:

 1. ดาวโหลดข้อสอบที่ http://blog.eduzones.com/blogold/downloadsheet/104578

  ตอบลบ
 2. แจกแนวข้อสอบ ก.พ. ใหม่ล่าสุด 2556 ที่ http://sobtid.com/read.php?tid=130&page=1&toread=1#tpc

  ตอบลบ
 3. แจกแนวข้อสอบ ก.พ.ปี56 ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.sobtid.com/read.php?tid=3844

  ตอบลบ
 4. อยากทราบวันรับสมัครสอบ ก.พ. 57

  ตอบลบ
 5. แนวข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ ก.พ. เก็งข้อสอบ จ้าที่นี่
  http://sheetthai.com/index.php/topic,10517.0.html

  ตอบลบ
 6. อยากทราบรายละเอียดผู้ที่จ่ายเงินค่าสมัครสอบแล้วปีก่อนจะให้จ่ายใหม่อีกหรือไม่คะ

  ตอบลบ
 7. อยากทราบว่า คนที่เคยเสียเงินค่าสมัครสอบไปแล้วเมื่อปีก่อนจะให้จ่ายใหม่อีกหรือไม่

  ตอบลบ