: ส่วนราชการต้องการฝากข่าวเปิดสอบ [คลิกที่นี่]

: งานราชการที่กำลังรับสมัครสอบทั้งหมด [คลิกที่นี่]

: สมัครสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 112 อัตรา [คลิกที่นี่]

: สมัครสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 550 อัตรา [คลิกที่นี่]

:

24 เมษายน 2556

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำหรับผู้ที่สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) หรือผู้สอบผ่านทั้ง ๒ หลักสูตร (ภาค ข. และ ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รวม ๒ รอบ รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๘

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘ (ภาค ก. ปี ๕๘)


๑. รายละเอียดกิจกรรมการสอบแข่งขันฯ ภาค ก. ของ ก.พ.

 • สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • รายละเอียดกำหนดรับสมัครสอบของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๘ 
  • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 
  • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๘
 • ชำระเงินค่าสมัครสอบ 
  • รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
  • รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๘
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 
  • รอบที่ ๑ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
  • รอบที่ ๒ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
 • สอบข้อเขียน ทุกศูนย์สอบ 
  • รอบที่ ๑ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
  • รอบที่ ๑ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ 
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสอบข้อเขียน

๒. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ


๓. การสมัครสอบแข่งขัน

 • คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัครสอบ รับสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. เปิดระบบให้สมัครตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 • คลิกที่นี่เพื่อค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน 
 • คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

๔. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก.

 • คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. พิเศษ ประจำปี ๒๕๕๘  ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสอบข้อเขียน


------------------------------------------------

7 ความคิดเห็น:

 1. ดาวโหลดข้อสอบที่ http://blog.eduzones.com/blogold/downloadsheet/104578

  ตอบลบ
 2. แจกแนวข้อสอบ ก.พ. ใหม่ล่าสุด 2556 ที่ http://sobtid.com/read.php?tid=130&page=1&toread=1#tpc

  ตอบลบ
 3. แจกแนวข้อสอบ ก.พ.ปี56 ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.sobtid.com/read.php?tid=3844

  ตอบลบ
 4. อยากทราบวันรับสมัครสอบ ก.พ. 57

  ตอบลบ
 5. แนวข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ ก.พ. เก็งข้อสอบ จ้าที่นี่
  http://sheetthai.com/index.php/topic,10517.0.html

  ตอบลบ
 6. อยากทราบรายละเอียดผู้ที่จ่ายเงินค่าสมัครสอบแล้วปีก่อนจะให้จ่ายใหม่อีกหรือไม่คะ

  ตอบลบ
 7. อยากทราบว่า คนที่เคยเสียเงินค่าสมัครสอบไปแล้วเมื่อปีก่อนจะให้จ่ายใหม่อีกหรือไม่

  ตอบลบ