: ส่วนราชการต้องการฝากข่าวเปิดสอบ [คลิกที่นี่]

: งานราชการที่กำลังรับสมัครสอบทั้งหมด [คลิกอ่านละเอียด]

4 พฤษภาคม 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปี 2556 จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่ 21 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2556

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1
  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   1  อัตรา
  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  1  อัตรา
  • ช่างโยธา  1  อัตรา
 • ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2
  • นายช่างโยธา  1  อัตรา
  • เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  1  อัตรา
  • เจ้าพนักงานพัสดุ  1  อัตรา
 • ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3
  • นักวิชาการเกษตร  1  อัตรา
  • นักวิชาการศึกษา  1  อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  1  อัตรา
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  1  อัตรา

2. การรับสมัคร

 • ผู้สมัครขอระเบียบการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่ 21 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

3. คุณสมบัติเฉพาะตำหน่ง หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ เงื่อนไขการสอบแข่งขัน หลักสูตรและวิธีการสอบ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

 • คลิกอ่านเพิ่มเติม ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาภู เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2556 

2 ความคิดเห็น:

 1. ดาวโหลดแนวข้อสอบที่ http://www.bkk1.in.th/Topic.aspx?TopicID=221941

  ตอบลบ
 2. แจกแนวข้อสอบ อบต. นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ที่ http://sobtid.com/thread.php?fid=64

  ตอบลบ