กำลังรับสมัคร

ศูนย์ข่าวเปิดสอบงานราชการ: หน่วยงานราชการที่กำลังรับสมัครสอบในขณะนี้รับสมัครทางออนไลน์


เลขที่
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการที่ประกาศ
การรับสมัคร
ประเภท
1
24 มี.ค. – 17 เม.ย. 57
ข้าราชการพลเรือน
2
25 เม.ย. – 20 พ.ค. 57
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
3
10 – 28 เม.ย. 57
พนักงานของรัฐ
4
17 – 24 เม.ย. 57
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5
1 – 8 พ.ค. 57
พนักงานของรัฐ

#ศูนย์ข่าวเปิดสอบงานราชการ ปี 2557 #sobratchakarn


****************************รับสมัครด้วยตนเอง


เลขที่
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการที่ประกาศ
การรับสมัคร
ประเภท
1
24 มี.ค. – 17 เม.ย. 57
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
2
24 มี.ค. – 18 เม.ย. 57
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
3
17 – 23 เม.ย. 57
พนักงานของรัฐ
4
17 เม.ย. – 8 พ.ค. 57
ข้าราชการพลเรือน
5
10 – 28 เม.ย. 57
พนักงานของรัฐ

#ศูนย์ข่าวเปิดสอบงานราชการ ปี 2557 #sobratchakarnข้อมูล ณ วันที่  
11/4/2557


ติดตามข่าวการสอบรับราชการได้ที่     ศูนย์ข่าวเปิดสอบงานราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าวเปิดสอบราชการ ข่าวงานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ ราชการงานเปิดสอบ

ข่าวรับสมัครพนักงานราชการ รับสมัครลูกจ้างราชการ รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ข่าวด้านการศึกษา ข่าวสอบครู ข่าวการปรับขึ้นเงินเดือน