: ยินดีต้อนรับ ต้องการส่งข่าวเปิดสอบงานราชการ[คลิกที่นี่ ฟรี!]

: กำลังรับสมัครสอบ [คลิกอ่านรายละเอียด]

: ประกาศผลสอบ ก.พ. ปี ๒๕๕๗ [ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน]

25 สิงหาคม 2557

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ จำนวน ๑๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๘ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน ๔๓ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม - ๗ กันยายน ๒๕๕๗

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาไทยแต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๗ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗

กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๑๘๗ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

ข่าวเปิดสอบราชการ ข่าวงานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ ราชการงานเปิดสอบจากพันธมิตร

ข่าวรับสมัครพนักงานราชการ รับสมัครลูกจ้างราชการ รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ข่าวด้านการศึกษา ข่าวสอบครู ข่าวการปรับขึ้นเงินเดือน