: ยินดีต้อนรับ ต้องการส่งข่าวเปิดสอบงานราชการ[คลิกที่นี่ ฟรี!]

: งานราชการที่กำลังรับสมัครสอบ [คลิกดูทั้งหมด]

:

12 กันยายน 2557

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๒๔ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน ๑๕ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๑๓ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

2 กันยายน 2557

สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน ๔ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน ๑๗ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน ๕ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗


กรมบังคับคดี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

ข่าวเปิดสอบราชการ ข่าวงานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ ราชการงานเปิดสอบจากพันธมิตร

ข่าวรับสมัครพนักงานราชการ รับสมัครลูกจ้างราชการ รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ข่าวด้านการศึกษา ข่าวสอบครู ข่าวการปรับขึ้นเงินเดือน