: ส่วนราชการต้องการประกาศข่าวเปิดสอบ [คลิกที่นี่]

: งานราชการที่กำลังรับสมัครสอบ [คลิกดูทั้งหมด]

: สมัครสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ๑๑๒ อัตรา [คลิกที่นี่]

: สมัครสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๔๕๐ อัตรา [คลิกที่นี่]

: สมัครสอบ ก.พ. พิเศษ ปี ๒๕๕๘ [คลิกที่นี่]

16 พฤศจิกายน 2557

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน ๗ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

กรมที่ดิน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๙๒ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

กรมศุลกากร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๖๘ อัตรา และรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๙๘ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน ๒๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง ๑๑๒ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ข่าวเปิดสอบราชการ ข่าวงานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ ราชการงานเปิดสอบจากพันธมิตร

ข่าวรับสมัครพนักงานราชการ รับสมัครลูกจ้างราชการ รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ข่าวด้านการศึกษา ข่าวสอบครู ข่าวการปรับขึ้นเงินเดือน