: ส่วนราชการต้องการฝากข่าวเปิดสอบลงเว็บ [คลิกที่นี่]

: อัพเดทงานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครล่าสุด[คลิกอ่านละเอียด]

16 เมษายน 2558

กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 27 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558

กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสามัครหรือพนักงานราชการเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 136 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558

กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 43 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 เมษายน 2558สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 1/2558 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558

23 มีนาคม 2558

กรมปศุสัตว์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 เมษายน 2558

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในหน่วยงานส่วนกลางกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภูมิภาคสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั่วประเทศ จำนวน 158 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558