: ยินดีต้อนรับ ต้องการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ [คลิกที่นี่ ฟรี!]

: กำลังรับสมัครสอบ [คลิกอ่านรายละเอียด]

: เปิดรับสมัครสอบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๗ [คลิกอ่านรายละเอียด]

23 กรกฎาคม 2557

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนักวิชาการแรงงาน จำนวน ๑๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

กองทัพเรือ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนทั่วไปเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๔๙ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน ๘ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๕๗

ข่าวเปิดสอบราชการ ข่าวงานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ ราชการงานเปิดสอบจากพันธมิตร

ข่าวรับสมัครพนักงานราชการ รับสมัครลูกจ้างราชการ รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ข่าวด้านการศึกษา ข่าวสอบครู ข่าวการปรับขึ้นเงินเดือน