: ส่วนราชการต้องการฝากข่าวเปิดสอบ [คลิกที่นี่]

: งานราชการที่กำลังรับสมัครสอบทั้งหมด [คลิกอ่านละเอียด]

23 มีนาคม 2558

กรมปศุสัตว์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 เมษายน 2558

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในหน่วยงานส่วนกลางกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภูมิภาคสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั่วประเทศ จำนวน 158 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558

28 กุมภาพันธ์ 2558

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (บุคคลทั่วไปและบุคคลผู้พิการ) จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 มีนาคม 2558

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย) เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มีนาคม 2558

กรมราชทัณฑ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 27 มีนาคม 2558