: ส่วนราชการต้องการประกาศข่าวเปิดสอบ [คลิกที่นี่]

: งานราชการที่กำลังรับสมัครสอบ [คลิกดูทั้งหมด]

: สมัครสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ๑๑๒ อัตรา [คลิกที่นี่]

: สมัครสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ๔๕๐ อัตรา [คลิกที่นี่]

: สมัครสอบ ก.พ. พิเศษ ปี ๒๕๕๘ [คลิกที่นี่]

25 พฤศจิกายน 2557

กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน ๕๐ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกาสรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน ๔๘ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ(ด้านภาษาอังกฤษ) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ(ด้านภาษาอังกฤษ) และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน ๑๙ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

ข่าวเปิดสอบราชการ ข่าวงานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ ราชการงานเปิดสอบจากพันธมิตร

ข่าวรับสมัครพนักงานราชการ รับสมัครลูกจ้างราชการ รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ข่าวด้านการศึกษา ข่าวสอบครู ข่าวการปรับขึ้นเงินเดือน