: ส่วนราชการต้องการฝากข่าวเปิดสอบ [คลิกที่นี่]

: งานราชการที่กำลังรับสมัครสอบทั้งหมด [คลิกที่นี่]

27 มกราคม 2558

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558

กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง 898 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 24 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2558

21 มกราคม 2558

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรณีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ จำนวน 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 มกราคม 2558

13 มกราคม 2558

อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ จำนวน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศรับสมัครข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 มกราคม 2558