: ส่วนราชการต้องการฝากข่าวเปิดสอบ [คลิกที่นี่]

: งานราชการที่กำลังรับสมัครสอบทั้งหมด [คลิกอ่านละเอียด]

: สมัครสอบ"ภาค ก. ปี 2558" [คลิกอ่านละเอียด]

: สมัครสอบ"ปลัดอำเภอ" [คลิกอ่านละเอียด]

28 กุมภาพันธ์ 2558

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (บุคคลทั่วไปและบุคคลผู้พิการ) จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 มีนาคม 2558

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย) เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มีนาคม 2558

กรมราชทัณฑ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 27 มีนาคม 2558

16 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักงานการตรวจเงินแผ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 106 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 109 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2558

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2558

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 46 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2558

10 กุมภาพันธ์ 2558

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2558

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2558

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2558